Karaoke tài tử - KARAOKE CẢI LƯƠNG TỔNG HỢP

Đi tới nội dung

Karaoke tài tử

Karaoke

Thỏa niềm đam mê hát karaoke: Tân cổ giao duyênVọng cổTrích đoạn cải lươngTài tử

Karaoke bài bản tài tử thuộc 3 bài nam

Karaoke Nam ai 43 câu
Karaoke Nam xuân 20 câu
Karaoke Nam đảo 67 câu

Karaoke bài bản tài tử thuộc 4 bài oán

Karaoke Phụng hoàng lai nghi 48 câu
Karaoke Tứ đại oán 30 câu
Karaoke Giang nam cửu khúc 40 câu
Karaoke Phụng cầu 40 câu
Karaoke Giang nam lớp 1-3-4
Karaoke Tứ đại oán 38 câu
Karaoke Tứ oán liên hườn

Karaoke bài bản tài tử thuộc 6 bài bắc

Karaoke bài bản tài tử Lưu thủy trường
Karaoke bài bản tài tử Bình bán chấn
Karaoke bài bản tài tử Phú lục
Karaoke bài bản tài tử Xuân tình
Karaoke bài bản tài tử Cổ bản vắn
Karaoke bài bản tài tử Tây thi vắn
Karaoke bài bản tài tử Cổ Bản trường
Karaoke bài bản tài tử Tây thi trường
Karaoke bài bản tài tử Xuân tình tống tửu dơn hùng tín
Karaoke bài bản tài tử Xuân tình lớp 1
Karaoke bài bản tài tử Xuân tình lưu bình dương lễ

Karaoke bài bản tài tử thuộc 7 bài lễ

Karaoke bài bản tài tử Ngũ đối thượng 61 câu
Karaoke bài bản tài tử Long đăng 40 câu
Karaoke bài bản tài tử Xàng xê 64 câu
Karaoke bài bản tài tử Ngũ đối hạ 38 câu
Karaoke bài bản tài tử Vạn giá 47 câu
Karaoke bài bản tài tử Long ngâm 33 câu
Karaoke bài bản tài tử  Tiểu khúc 29  câu

Karaoke các bài bản tài tử khác

Karaoke bài bản tài tử  Liên nam 67 câu
Karaoke bài bản tài tử  Lưu Bình Kim
Karaoke bài bản tài tử  Dạ Văn Quyên
Karaoke bài bản tài tử  Song phi hồ điệp
Karaoke bài bản tài tử  Liêu giang
Karaoke bài bản tài tử  Liên Bắc
Karaoke tài tử  Bình bán bắc quảng song hành
Thông tin:

Website cung cấp
karaoke giải trí tổng hợp thuộc bộ môn sân khấu cải lương
Copyright © by Đình Quý
Thông tin liên hệ
Quay lại nội dung