Karaoke thiếu kép - KARAOKE CẢI LƯƠNG TỔNG HỢP

Đi tới nội dung

Karaoke thiếu kép

Karaoke
Kim Ngân
Gia Linh
Tú Vân

Karaoke trích đoạn thiếu kép

  1. Bá nha khóc tử kỳ, hát cùng Đình Quý
  2. Bá nha ngộ tử kỳ, hát cùng Minh Quang
  3. Bá nha ngộ Tử Kỳ, hát cùng Đình Quý
  4. Bến đợi chờ anh, hát cùng Tú Vân
  5. Bến đợi chờ anh, hát cùng Kim Nghân
  6. Biển dâu, hát cùng Ns Hồng Phượng
  7. Chiêu quân cống hồ 1, hát cùng Tú Vân
  8. Chiêu quân cống hồ 1, hát cùng Gia Linh
  9. Chiêu quân cống hồ 2, hát cùng Gia Linh
  10. Chung vô diệm
  11. Chuyện tình thanh kiếm gãy, hát cùng Kim Ngân
  12. Chuyện tình lương chúc, hát cùng Gia Linh
  13. Cửu tuyền lai sinh, hát cùng Ns Hồng Phượng
  14. Đắc kỷ trụ vương, hát cùng Kim Ngân
  15. Đêm lạnh chùa hoang p1
  16. Đêm lạnh chùa hoang p2
  17. Đêm lạnh chùa hoang p4
  18. Đêm lạnh chùa hoang p5
  19. Đường minh hoàng du nguyệt điện, hát cùng Gia Linh
  20. Ghen chỉ vì yêu, hát cùng Kim Ngân
  21. Gió giao mùa p1, hát cùng Kim Ngân
  22. Gió giao mùa p2, hát cùng Kim Ngân
  23. Gió giao mùa p3, hát cùng Kim Ngân
  24. Hạng võ sở bá vương
  25. Hàm hương công chúa
  26. Hào khí bạch đằng giang
  27. Kim hồ điệp 1
  28. Kim hồ điệp 2
  29. Kiếp nào có yêu nhau 2
  30. Lâm sanh xuân nương, hát cùng Tú Vân
  31. Lâm sanh xuân nương, hát cùng Kim Ngân
  32. Lương sơn bá chúc anh đài 1, hát cùng Gia Linh
  33. Lương sơn bá chúc anh đài 1, hát cùng Tú Vân
  34. Lương sơn bá chúc anh đài 2
  35. Lối rẽ dòng đời, hát cùng Gia Linh
  36. Lối rẽ dòng đời, hát cùng Tú Vân
  37. Lửa tình đã tắt, hát cùng Quỳnh Trân
  38. Máu nhuộm sân chùa, đi hát cùng Kim Ngân
  39. Một kiếp má hồng
  40. Mị châu tình hận
  41. Nợ tình ơn nước, hát cùng Tú Vân
  42. Nát cánh phượng hồng
  43. Nợ tình ơn nước, hát cùng Gia Linh
  44. Ngọc trần hoàng hậu
  45. Người khách thương hồ, hát cùng Kim Ngân
  46. Ơn nghĩa sinh thành, hát cùng Kim Ngân
  47. San hậu, hát cùng Phú Danh
  48. Tam đả châu ngọc long
  49. Thất thủ cô tô thành 1
  50. Thiên môn trận
  51. Tình hận cô tô, hát cùng Gia Linh
  52. Tình hận cô tô, hát cùng Tú Vân
  53. Tình sử bạch thu hà, hát cùng Kim Ngân
  54. Tình sử bạch thu hà, hát cùng Tú Vân
  55. Tình sử huyền trân, hát cùng Kim Ngân
  56. Tình sử huyền trân, hát cùng Gia Linh
  57. Tình sử huyền trân, hát cùng  Tú Vân
  58. Tình hân thâm cung, hát cùng Kim Ngân
  59. Tình hân thâm cung, hát cùng Tú Vân
  60. Trân châu kỳ liệt hỏa, hát cùng Kim Ngân
  61. Trân châu kỳ liệt hỏa 1, hát cùng Gia Linh
  62. Trân châu kỳ liệt hỏa 2, hát cùng Kim Ngân
  63. Trống lệnh tây sơn, hát cùng Tú Vân
  64. Trống lệnh tây sơn, hát cùng Kim Ngân
  65. Tuyệt khúc trường an, hát cùng Gia Linh
  66. Tuyệt khúc trường an, hát cùng Kim Ngân
  67. Tìm em nơi đâu, hát cùng Gia Linh
  68. Tiếng chim vườn thượng uyển, hát cùng Mỹ Hằng
  69. Tiếng chim vườn thượng uyển, hát cùng Tú Vân
  70. Võ tắc thiên
  71. Xa phu đi xứ
  72. Yêu hồ đắc kỷ, hát cùng Gia Linh

  Karaoke vọng cổ thiếu kép

  Karaoke Tân cổ thiếu kép

  Karaoke bài bản tài tử thiếu kép

  Thông tin:

  Website cung cấp
  karaoke giải trí tổng hợp thuộc bộ môn sân khấu cải lương
  Copyright © by Đình Quý
  Thông tin liên hệ
  Quay lại nội dung