Karaoke Trăng thu dạ khúc ( trích đêm lạnh chùa hoang) - KARAOKE CẢI LƯƠNG TỔNG HỢP

Đi tới nội dung

Karaoke Trăng thu dạ khúc ( trích đêm lạnh chùa hoang)

DU LIEU > Karaoke bài bản và lý
KARAOKE TRĂNG THU DẠ KHÚC
Trích Đêm lạnh chùa hoang

Trăng thu dạ khúc
Trích đêm lạnh chùa hoang

Hỡi ... hỡi  oan nghiệt chút niềm yêu dở dang
tự bây giờ, cho đến bao giờ
Niềm thương nỗi nhớ mộng bơ vơ
chia đôi tâm sự gửi về ai theo gió mây
Nhìn nhau, giây phút này
rồi mai ly biệt tạ từ nhau hẹn kiếp... sau.
Thông tin:

Website cung cấp
karaoke giải trí tổng hợp thuộc bộ môn sân khấu cải lương
Copyright © by Đình Quý
Thông tin liên hệ
Quay lại nội dung