Karaoke Phụng hoàng lai nghi 48 câu - KARAOKE CẢI LƯƠNG TỔNG HỢP

Đi tới nội dung

Karaoke Phụng hoàng lai nghi 48 câu

DU LIEU > Karaoke tài tử
Karaoke Phụng hoàng lai nghi 48 câu

Nhị thập tứ hiếu - Tác giả: Song Bác

Phụng hoàng lai nghi

Nhị thập tứ hiếu
Viết lời : Song Bác

01 - ( - - ) ( - - ) ( - - )  ( - ) Xin khuyên (Liu)
 
Những ai (Liu)__sống cỏi trần ai (Liu)
 
Xin đừng (Xàng) phụ công ơn (Xang)
 
01-   Công cha (Xang) tợ Thái Sơn (Xế)__nghĩa mẹ như
 
biển sâu (Xang) ( - - )
 
Cha mẹ còn (Xề) đời con có phúc (Lĩu) khi mồ côi (Liu) ô nhục thiên thu (Liu)
 
02-   ( - - ) ( - - ) ( - - ) Tự ngàn xưa (Liu)
 
( - - ) Sách sử vẫn còn ghi (Liu) Nhị Thập Tứ Hiếu (Xế) lưu lại muôn đời (Xàng)
 
03-   Vua Thuấn ngày xưa (Xang) thuở hàn vi (Xễ)__sớm mồ côi (Xang) ( - - )
 
Sống cùng dì ghẻ (Líu) luôn bị cha già (Xề) hành hạ (Xư)như kẻ lạ người xa (Liu)
 
04-   ( - - ) ( - - ) ( - - ) Dì ghẻ chua ngoa ( Liu)
 
( - - ) Với người em cùng cha (Liu) khác mẹ (Xế) hãm hại bao lần (Xề)
 
05-   Đày đi khai hoang (Liu) nơi nhiều thú dữ (Xế) may nhờ có thánh thần (Xừ) ( - - )
 
Cảm động Hoàng thiên (Liu) khiến đàn voi (Xê) phụ cày lũ chim ra (Xê) giúp cơn hoạn nạn (Xự)
 
06-   ( - - ) Trọn hiếu mẹ cha (Xê) luôn hòa thuận (Xư) với đứa em trai (Xê)
 
Chuyện thấu đến tai (Liu) của vua Nghêu (Xê) người cho dời ngay (Xê) vào nơi chánh điện (Xự)
 
07-   Truyền hai công nương (Xang) gá nghĩa (Xễ)__cùng bậc thánh hiền (Hò) ( - - )
 
Vua lại (Xự) còn nhường ngôi (Xê) thành đấng minh quân (Xê) thiên hạ thái bình (Hò)
 
08-   ( - - ) ( - - ) ( - - ) Hán Văn Đế Lưu Hằng (Hò)
 
Ba năm liền (Xàng) hết lòng (Xề)__ hiếu đường (Hò)__nuôi bệnh mẫu thân (Xang)
 
09-   (--) Ngài nếm thuốc (Xê) của ngự y (Xê) để ngăn ngừa độc dược (Xự)
 
Khiến cho thần dân (XÊ) khắp bốn phương (Xê) học theo (Liu) hiếu đạo lời răn (Liu)
 
10-   ( - - ) ( - - ) ( - - ) Tăng Tử tự Tử Du (Liu)
 
( - - ) Thờ kính mẹ cha (Liu) giành riêng đói khát (Xế) cho từ thân no lòng (Xàng)
 
11-   Ông vào rừng sâu (Xang) mẹ ở nhà lo (Xê)__nóng lòng đợi trông (Xang) ( - - )
 
Nên bà lo (Liu) cắn ngón tay mình (Xề) ông liền thấy lòng (Liu) bức rức nhói đau (Liu)
 
LỚP II
 
12-   ( - - ) ( - - ) ( - - ) Ngài Mẫn Tử Khiêng (Liu)
 
( - - ) Nhận nỗi đau riêng (Liu) bảo toàn mẹ kế (Xế) với hai em mình (Xề)
 
13-   Khi nghe cha (Liu) quyết tâm dứt (Xê) nghĩa đoạn tình (Xừ) ( - - )
 
Khi cha biết ông (Liu) bị sự vô lương (Xê) của hai em (Xê) cùng mẹ nhẫn tâm (Liu)
 
14-   ( - - ) ( - - ) ( - - ) Thầy Tử Lộ Trọng Do (Liu)
 
Nhớ thưở hàn vi (Liu) đội gạo đường xa (Liu) chân mang giày cỏ (Xế) mòn dặm quan hà (Xề)
 
15-   Tước trọng quyền cao (Liu) lòng thầm mơ ước (Xế) gặp lại mẹ già (Xừ) ( - - )
 
Giàu có mà chi (LIU) hiếu ân không tròn (Xề) ơn nghĩa sanh thành (Xề) dưỡng dục cù lao (Liu)
 
16-   ( - - ) ( - - ) ( - - ) Diễm Tử thời Chu (Xê)
 
Thờ phụng (Liu) mẹ cha (Liu)__giả hươu (Xê)__len lõi rừng tùng (Hò)
 
17-   Trời lạnh (Xang) sương khuya (Xê)__mưa gió bão bùng (Hò) ( - - )
 
Giọt sữa hươu (Liu) len lén vắt từng (Xề) mang về (Xề) cho mẹ cha vui (Liu)
 
18-   ( - - ) ( - - ) ( - - ) Vào đời Xuân Thu (Liu)
 
Nước Lỗ (Liu) ___có một người con (Liu) là Lai Lão Tử (Xế) hiếu để siêu phàm (Xề)
 
19-   Tuổi đã bảy mươi (Liu) luôn nhảy múa (Xế) gì vui cứ làm (Xừ) ( - - )
 
Mỗi khi (Liu) nước rót trà dâng (Xê) ông cố ý (Xế) sơ sẩy trượt chân (Xang)
 
20-   ( - - ) ( - - ) ( - - ) Quần áo đủ màu (Xề)
 
Cất tiếng khóc vang (oan) oa oa (Liu)__như là (Xề)__đứa trẻ mới lên ba (oan)
 
21-   Làm con thất thập (Lĩu) cổ lai hi (Líu)__thế gian hỏi mấy ai (Liu) ( - - )
 
Trọn đạo (Xự) giữ hiếu thân (Xê) đến tóc bạc (Xê)__chẳng phai mờ (Hò)
 
22-   ( - - ) ( - - ) ( - - ) Chuyện rất thương tâm (Liu)
 
( - - ) Có chàng thiếu niên (Liu) gia cảnh (Xãng) lại quá nghèo nàn (Xề)
 
23-   Cha lại qua (Liu) đời không tiền chôn cất (Xãng) nên phải bán mình (Xừ) ( - -)
 
Tôi tên (Liu) gọi là Đồng Vĩnh cần  (Xề) mượn tiền để chôn cha (Xê) cam lòng ở đợ (Lịu)
 
24-   ( - - ) Hẹn với phú ông (Xê) đến khi nào (Xư) ba trăm tấm lụa dệt xong (Xê)
 
Trên đường trả công (Liu) thì bỗng đâu (Xê) gặp một tiểu thơ (Xê) xin kết thành vợ chồng ( Hò)
 
25-   Nàng giúp ông (Xang) dệt xong (Xê)__hết số lụa là (Hò) ( - - )
 
Liền từ biệt (Xự) về chốn non tiên (Xê) lòng hiếu thảo (Xê) thấu đến thiên đình (Hò)
 
LỚP III
 
26-   ( - - ) ( - - ) ( - - ) Có một người (Hò)
 
Vì (Xàng) thương mẹ mình (Xề)__gia cảnh nghèo (Hò)__không đủ phần ăn (Xang)
 
27-   Thấy mẹ luôn (Xang) nhịn ăn (Xê) nhường cơm (Xê)__cho thằng cháu nội (Xự)
 
Ông khuyên (Xê) với vợ mình (Xề) con còn kiếm được (Liu) mẹ tìm đâu ra (Liu)
 
28-   ( - - ) ( - - ) ( - - ) Mẹ của chúng ta (Liu)
 
Tóc (Liu)__trắng sương pha (Liu) lại còn nhịn ăn (Xế) khi tuổi chiều tà (Xàng)
 
29-   Đào huyệt định chôn con (Xang) nhưng Hoàng Thiên (Xê)__vô cùng mầu nhiệm (Xự) ( - - )
 
Ban cho vợ chồng ông (Liu) Quách Cự hũ vàng (Xề) từ đó về sau (Liu) cuộc sống giàu sang (Liu)
 
30-   ( - - ) ( - - ) ( - - ) Vợ chồng Khương Thi (Liu)
 
Hàng ngày đi (Liu)__lấy nước suối xa (Liu) lội sông bắt cá (Xế) theo sở thích mẹ già (Xề)
 
31-   Trời cho (Liu) mọc ra con suối (Xế) với cặp cá cho bà (Xừ) ( - - )
 
Tiếng lành đồn xa (Liu) vợ chồng Khương Thi (Xê) được trời ban (Xê) cho phép lạ (Lịu)
 
32-   ( - - ) Chuyện người hái dâu (Xê) nghèo vì phận (Xự) vào chốn rừng sâu (Xê)
 
Thương mẹ (Liu) bữa đói bữa no (Xê) tìm hái dâu (Xê) chính là ông Thái Thuận (Xự)
 
33-   Quá trỉnh ( Xang ) hái dâu (Xê)__ông lựa trái chín hồng (Hò) ( - - )
 
Dành riêng cho mẹ (Xự) những trái còn xanh (Xê) để kế bên (Xê)__cho ông lúc đói lòng (HÒ)
 
34-   ( - -) ( - - ) ( - - ) Tướng giặc lạ lùng (Hò)
 
Liền hỏi sao vậy (Xự) Ông cạn phân (Xê) cho hắn___( Xê ) được tỏ tường (Hò)
 
35-   Trái ngọt hồng tươi (Xê) màu đỏ (Xế)__để dâng cho mẹ già (Hò) ( - - )
 
Vì phận (Xự) sợ gì cái chua (Xê) Giặc chịu thua (Xê)__ban thưởng bạc tiền (Hò)
 
LỚP IV
 
36-   ( - - ) ( - - ) ( - - ) Ông Đinh Lan (oan)
 
Đời nhà Hán (Liu)_ chịu mồ côi (oan) thuở còn thơ (Xế)__sớm tối đi về (Xề)
 
37-   Cố trí lập thân (Liu)    về sau (oan)__   gia sản đề huề (Xề) ( - - )
 
Liền cho (Xê) thuê người (Hò) đúc tượng nẹ cha người (Hò) thờ phượng khói hương (Xang)
 
38-   ( - - ) Tự tay (Xê) cơm nước hàng ngày (Xư)) ba bữa không sai (Xê)
 
Chăm sóc (Liu) ân cần hỏi han (Xê) sớm khuya (Xê) vào ra vái lạy (Xự)
 
39-   Độc phụ lang tâm (Xang) ganh ghét (Xê)__xâm hại từ đường (Hò) ( - - )
 
Bí mật (Xự) lấy kim đâm (Xê) vào kẻ tay (Xê)__của bức tượng nhân (Xang)
 
40-   ( - - ) ( - - ) ( - - ) Tượng nhỏ máu tươi (Xang)
 
(- -) (Xang)tuôn rơi hai hàng (Xàng) ông biết liền (Xề)__đuổi vợ ra đi (oan)
 
41-   Về hiếu nhân (Liu) đâu nhứt thiết (Lĩu)__người lớn hay trẻ con (oan) ( - - )
 
Dầu cho (Liu) khó lớn bằng non (Liu) có tâm (Líu) núi hóa sỏi hòn (Xàng)   
 
42-   ( - - ) ( - - ) ( - - ) Sáu tuổi đời son (Xang)
 
Lục Tích (Xang) mấy ai hơn (Xê)__đi ăn tiệc (Xự)__biết giấu quýt về cho mẹ (Xự)
 
43-   Quýt từ tay áo (xang) lỡ lọt ra (Xê)__chủ nhà hỏi dọa (Xự) (  - - )
 
Tích liền thưa qua (Xê) cháu giấu cho mẹ già (Hò) thấy quýt ngon (Liu) chắc mẹ mừng vui (Xang)
 
44-   ( - - ) Còn chuyện ngày nay (Xê) giọt ngắn dài (Xư) khóc chẳng thành câu (Xê)
 
Nào ai biết đâu (Liu) cái nhân luân (Xê) đạo lý (Xê) dần suy sụp (Xự)
 
45-   Hiếu đạo  (Xang) nhiễu nhương (Xê)__phụ mẫu bị xem thường (Hò) ( - - )
 
Đảo lộn (Xự) kỷ cương (Xê) chẳng kính trên (Xê) hai đấng mẹ cha (Xang)
 
46-   ( - - ) ( - - ) ( - - ) Cay đắng xót xa (Xang)
 
Trời sanh ngưu (Xang)__bất hư sanh giác (Xễ)__cho đau lòng (Hò) phận làm cha mẹ (Xự)
 
47-   Nuôi con (Xang) lớn khôn (Xê)__ biết bao cảnh đoạn (Xự) ( - - )
 
Phụng dưỡng mẹ cha (Lĩu) tính tháng tính ngày (Xề) còn lại kể công (Liu) chẳng biết nói sao (Liu)
Thông tin:

Website cung cấp
karaoke giải trí tổng hợp thuộc bộ môn sân khấu cải lương
Copyright © by Đình Quý
Thông tin liên hệ
Quay lại nội dung