Karaoke Tây thi vắn - KARAOKE CẢI LƯƠNG TỔNG HỢP

Đi tới nội dung

Karaoke Tây thi vắn

DU LIEU > Karaoke tài tử
Karaoke Tây thi vắn

Niềm tự hào dân tộc - Tác giả: Trần Minh Tuấn

Tây thi vắn
Niềm tự hào dân tộc
Soạn lời: Trần Minh Tuấn


LỚP 1
1...........+..Việt Nam (liu)
muôn đời (xề+) ơn Người Hồ Chí Minh (liu)
2..đã khai sinh (xag) nền dân chủ tự do (liu)
đem ấm no (u+) cho dân nước Việt (cộg)
3..Ngươi khơi nguồn (cồg) ánh sáng văn minh (u)
nhớ lại thời (xừ) đất nước tối tăm (xê)
4..nhân dân khổ cực (xự) lầm than (xê+)
ách gông xiềng (xề) ôi cảnh nô vong (liu)
5..từ Làng Sen (liu) Nam Đàn xứ Nghệ (cộg)
quê hương yêu dấu (cốg) của Bác Hồ (xàg)
6..thuở thiếu thời (xừ) thấy cảnh đau thương (xê)
Người quyết tìm ra (xê) con đường Cách Mạng (xự)
7..xa quê nhà (xừ) vào tận phương Nam (xê)
Người đã đến (cốg) mảnh đất Sài Gòn (xàg)
8..kể từ đây (liu) bôn ba hải ngoại (cộg)
còn lưu dấu (cốg) nơi bến Nhà Rồng (xàg)
9..cái tên ANH BA (xê) phải mang bên mình (hò)
Bác xuống tàu (hò) rời bỏ quê hương (xag)
LỚP 2
10.....+..phương Tây (u)
cực khổ muôn bề (cồg) vất vả mưu sinh (u)
11..những đêm về (xề) giá lạnh mùa đông (liu)
Người sưởi ấm (ú+) bằng viên gạch hồng (cồg)
12..quyết học tập (cộg) quốc tế bạn bè (xàg)
khởi nghĩa vùng lên (u) làm cuộc Cách Mạng (cộg)
13..đoàn kết cùng nhau (xê) các nghành các cấp (cốg)
theo con đường (xề) Các Mác - Lê Nin (liu)
14.. tháo bỏ xiềng gông (u) bóc lột (cộg+)
Xã Hội Chủ Nghĩa (ú) phải được tôn vinh (liu)
15..Người đem về (xàg) ánh sáng văn minh (liu)
Việt Nam đứng lên (u) giành quyền độc lập (cộg)
16..khai sinh nền (cồg) dân chủ tự do (u)
khắp ba miền (xừ) Bắc , Trung , Nam (xê)
17..mang ơn Bác Hồ (xừ) kính yêu (xê+)
một sáng năm nào (xề) tháng chín mùng hai (liu)
18..Người độc bản (ú) Tuyên Ngôn Độc Lập (cộg)
còn vang mãi (cốg) quãng trường Ba Đình (xàg)
19.."Tôi nói đồng bào (xừ) nghe rỏ không "(xê)
muôn triệu con tim (xê) dân Nam mong chờ (xừ)
20..Người đem về (xừ) hạnh phúc ấm no (xê)
Năm châu bốn biển (cốg) chói rạng danh Người (xàg)
21..Việt Nam hôm nay (u) sánh cùng bè bạn (cộg)
đời đời nhớ mãi (cốg) vị Cha già (xàg)
22..dân tộc Rồng Tiên (xê) luôn ngẫng cao đầu (hò)
thật tự hào (hò+) có Bác Hồ kính yêu (xag)
LỚP 3
23.....+...miền Nam (xê)
chưa một lần (xừ) đón Bác vô thăm (xê)
24..nơi Bác ra đi (xê) từ bến Nhà Rồng (xàg)
vùng đất khi xưa (u) Sài Gòn Gia Định (cộg)
25..Hòn Ngọc Viển Đông (u) vẫn chói rạng (cộg)
đã vinh hạnh (cộg) mang tên Người (xàg)
26..Miền Nam (u) mảnh đất Sài Gòn (xề)
nay mang tên Người (xề) Thành Phố Hồ Chí Minh (liu)
Thông tin:

Website cung cấp
karaoke giải trí tổng hợp thuộc bộ môn sân khấu cải lương
Copyright © by Đình Quý
Thông tin liên hệ
Quay lại nội dung